Viltmottak 2021

Øre Vilt SA har i mange år drevet med viltmottak for Møre & Trøndelag. Virksomheten består av foredling av viltkjøtt samt noe kalv og storfe. Vi har også nødslaktmottak for Nortura. Ytterligere informasjon finnes på vår Facebook-side Øre Vilt eller ved henvendelse til tlf.71 29 32 60 eller mail post@orevilt.no

Følgende betingelser gjelder alt viltmottak fra 01 09 2020

Avtalt levering.
Leveranser avtales pr. telefon med oss før mottak. Skrotten(flådd) må leveres mottak innen 48 timer etter felling. tlf.71 29 32 60

Slaktehygiene.
God slaktehygiene forventes, bruk engangshansker og forkle. Desinfiserende servietter på kniv og utstyr er med på å sikre mattrygghet. Ta deg et par ekstra minutter å se over dyret. Alle vomskutte dyr blir avvist.

Prøvetaking.
Alle voksne dyr "over 2 år" Skal være CWD prøvetatt og prøve nr skal bringes til slakteriet ved levering av skrott. Prøven skal registreres på sett & skutt slik at vi kan lese av resultatet på prøven før skjæring.

Feltkontroll.
Vi ønsker at vilt skal i all hovedsak være feltkontrollert. Skrotten skal være merket med kontroll seddel.

Ikke feltkontrollerte dyr.
Ikke feltkontrollert dyr trekkes med 2,- pr.kg for avfallshåndtering og ekstraarbeid ved mottak. Det er krav om at følgende Organ skal følge skrotten inn på anlegget.

1 hode
2 nyrer
1 lever
1 hjerte
1 milt
2 lunger

Dette er et absolutt krav og ved manglende organ vil dyret bli avvist.

Transport og levering.
Alt av vilt som blir levert til anlegget skal være flådd. Skrotten skal være pakket inn i ren ny plast for å sikre at den ikke blir påført forurrensing utenfra.

Mottak.
Kjøttet veies inn sammen med jeger/leverandør så langt det lar seg gjøre, jeger kan ikke bli med inn i slaktehallen ute riktig bekledning og kun etter avtale.

Trekk.
Skuddskader med f.eks beinsplinter i bog skjæres vekk og det blir foretatt et skjønnsmessig trekk for skuddskader og eventuelt fett.

Ved leveranse samme dag som felling trekkes 4 % for varmvekt, - ett døgn 3%, to døgn 2%. Dette er tørkesvinn som naturlig når kjøtt henger til mørning.

Oppgjør.
Vi ønsker å bli ferdig med sessongen for å få samlet alle leveringene frem til slutten av jakten. Dette betyr at oppgjør vil bli startet utbetalt i slutten av Desember, og det kan også gå ut i Januar før alle har fått oppgjør. 

 

 

Image
Image
Image

ØRE VILT ØNSKER ALLE JEGERE GOD JAKT!