Ytrefilet

Ytrefilet mørhetsgrad 5 Ytre filet er etter indre filet mest mager og møre stykke. Ytrefilet er fra filetkammen på yttersiden av ryggen, og fettlokket er skåret bort. Indrefilet er mager og den møreste stykningsdelen på hjorten. Indrefileten sitter på innsiden helt bakerst på kammen. Med denne plasseringen er den blitt utsatt for lite arbeid og bevegelse, og har derfor blitt så mør.

Button Text