Slaktesesongen 2020

Høsten 2020.

Høsten er her og det er tid for å høste av årets tilvekst.
Øre Vilt står nok en gang til tjeneste med slakting, returforedling eller kjøp av storfe og vilt.                           
Se vår oppdaterte prisliste/leveringsvilkår for mer informasjon.

Ved spørsmål eller andre henvendelser, kontakt oss gjerne pr. telefon eller e-post. 

tlf:  71293260

* Innmelding av dyr
Også i 2020 skal alle våre leverandører begynne å bruke individlister ved levering av dyr til slakt.
Last ned individliste i excel format HER
Eller i PDF format HER


* KSL
Bransjeavtale mellom slakterier hos Nortura og KLF trer i kraft fra 1.4.18.
Matmerk følger nå opp bransjen, spesielt med tanke på hvordan slakteriene følger opp produsenter som ikke har ok KSL-status
(da alle produsenter som ikke er ok i forhold til KSL skal trekkes 20% etter 1.4.18).

* Kjøp av slakt
Vi kjøper i utgangspunktet ikke slakt av småfe, ved enkelte tilfeller har vi mulighet til å kjøpe, dette forutsetter at slaktet holder
en bra kvalitet. Minimum 15kg, og Klasse O+ eller bedre. Og dette gjelder kun etter avtale. Er ikke slaktet innen
satte kriterier må produsenten ta slaktet i retur.

* Retur slakt
Vi har erfart at enkelte er noe sen med å hente retur slakt, hengetid/svinn er derfor produsentens ansvar.
Vi ønsker at retur hentes dagen etter slakting, noe annet må avtales på forhånd.

* Retur skinn
Vi anbefaler våre produsenter som ønsker skinn i retur til å lese informasjon om vinter-/vårslakta sua-/lammeskinn
Granberg Garveri sine nettsider. 

Skinn av små lam er ofte tynne og kan lett gå i stykker ved hudavtrekk, et råd er å utsette slaktingen slik at skinnet blir tykkere og dyret får mer underhudsfett, da vil skinnet bli lettere å få av.
Sau og ung sau du ønsker å få tilbake skinn ifra bør være klipt ca 6 måneder før slakting. Helårsull er veldig vanskelig å få fine, da de ofte er så sammenfiltret. 

Skinn av geit er så tynt at flåing av disse til retur skjer på eiers eget ansvar. Skinn som går i stykker vil bli kassert og vil ikke bli sendt til beredning. Dette blir det opplyst om på avregning. Vorter og småskader som ikke er synlig ved slakting kan føre til at skinnet revner ved beredning. Dette kan også føre til at skinn kan bli kassert hos bereder.


Øre Vilt bruker følgende beredere; Granberg Garveri og Roar Pelsindustri. Innsending av skinn skjer etter endt slaktesesong hos oss. Skinn kan også hentes hos oss for egen innsending, kryss da av for dette i individlisten.

Dersom du har har spesielle ønsker når det gjelder beredning (ikke bleking, nedklipping mm) ta kontakt med garveriet, så noterer de det. 

 

 


Øre Vilt sitt samarbeid med OS ID gir deg fordeler

  

 

Øre Vilt og OS ID har en samarbeidsavtale som blant annet innebærer at du får god rabatt på øremerker.

 


Informasjon

 

* Innmelding av dyr
Nå i 2018 skal alle våre leverandører begynne å bruke individlister ved levering av dyr til slakt.
Last ned individliste i excel format HER
Eller i PDF format HER


* KSL
Bransjeavtale mellom slakterier hos Nortura og KLF trer i kraft fra 1.4.18.
Matmerk følger nå opp bransjen, spesielt med tanke på hvordan slakteriene følger opp produsenter som ikke har ok KSL-status
(da alle produsenter som ikke er ok i forhold til KSL skal trekkes 20% etter 1.4.18).

* Retur slakt
Vi har erfart at enkelte er noe sen med å hente retur slakt, hengetid/svinn er derfor produsentens ansvar.
Vi ønsker at retur hentes dagen etter slakting, noe annet må avtales på forhånd.

* Retur skinn
Vi anbefaler våre produsenter som ønsker skinn i retur til å lese informasjon om vinter-/vårslakta sua-/lammeskinn
Granberg Garveri sine nettsider. 

Skinn av små lam er ofte tynne og kan lett gå i stykker ved hudavtrekk, et råd er å utsette slaktingen slik at skinnet blir tykkere og dyret får mer underhudsfett, da vil skinnet bli lettere å få av.
Sau og ung sau du ønsker å få tilbake skinn ifra bør være klipt ca 6 måneder før slakting. Helårsull er veldig vanskelig å få fine, da de ofte er så sammenfiltret. 

Skinn av geit er så tynt at flåing av disse til retur skjer på eiers eget ansvar. Skinn som går i stykker vil bli kassert og vil ikke bli sendt til beredning. Dette blir det opplyst om på avregning. Vorter og småskader som ikke er synlig ved slakting kan føre til at skinnet revner ved beredning. Dette kan også føre til at skinn kan bli kassert hos bereder.


Øre Vilt bruker følgende beredere; Granberg Garveri og Roar Pelsindustri. Innsending av skinn skjer etter endt slaktesesong hos oss. Skinn kan også hentes hos oss for egen innsending, kryss da av for dette i individlisten.

Dersom du har har spesielle ønsker når det gjelder beredning (ikke bleking, nedklipping mm) ta kontakt med garveriet, så noterer de det. 

 

 


Side 1 av 2

Returtjenester

sb a 005

Returtjenester
Vi slakter, skjærer, pakker og produserer til produsent. Spekepølser, karbonader og det meste av hva man kan tenke seg.

Skinn og huder

sb a 002

Skinn & Huder
Ved Øre Vilt får du dine skinn i retur ferdig bered. Vi selger også skinn og huder av meget høy kvalitet. Vi har også mulighet til trykking og andre tjenester innen hud og skinn.

SlakteWeb 2016

sb a 003

SlakteWeb 2016.
Vi er også under stadig utvikling, vi håper at i løpet av 2016 så vil vår nye slakteweb være på plass.